15228100_554244244781001_1397559566_n

15228100_554244244781001_1397559566_n
Đánh giá bài viết này

Về tôi

Viên Đá Nhỏ

"Hôm nay vui đi, buồn cứ để ngày mai"

Đọc câu này mỗi ngày.

Để lại bình luận