góc học tập

CÁC HÀM SỐ TRONG EXCEL- HÀM LOGICAL

CÁC HÀM SỐ TRONG EXCEL

 Data & Time          Math        Logical
 
 Text & Data        Information  Lookup
 
Statistical                    Error

HÀM LOGICAL 

Hàm luận lý luôn trả về một trong 2 giá trị TRUE (đúng) hoặc FALSE (sai).

Kết quả của hàm luận lý dùng làm đối số trong các hàm có sử dụng điều kiện như IF, SUMIF, COUNTIF,….

 

Tên hàm Công dụng
AND
OR Hoặc
NOT Phủ định
FALSE Sai
TRUE Đúng
IF Trả về kết quả với điều kiện

 

 

====================

AND

Công dụng
Trả về kết quả TRUE nếu tất cả điều kiện đều TRUE, Trả về FALSE nếu một trong các điều kiện FALSE.
Công thức
=AND(logical_1,logical_2,…)
logical_1,logical_2 là các đều kiện cần kiểm tra.
Lưu ý!
Các điều kiện có thể là biểu thức, vùng tham chiếu hoặc mảng giá trị
Các điều kiện phải có giá trị là TRUE hoặc FALSE.
Nếu 1 trong các điều kiện có giá trị không phải Logic, hàm AND trả về lỗi #VALUE!
Ví dụ
Để dễ hiểu hơn, bạn có thể copy các giá trị bên trong bảng vào bảng tính trắng và nhập công thức vào một ô bất kỳ còn lại.
A B C
1
HKI HKII CN
5.6 6.5 6.05
7.3 7.6 7.45
2
3
Công thức Giải thích
=AND(A2>A3) Trả về FALSE
=AND(A2>=5,A3>=5) Trả về TRUE

 

OR
Công dụng
Trả về TRUE nếu một trong các điều kiện là TRUE. Trả về FALSE nếu tất cả các điều kiện là FALSE.
Công thức
=OR(logical_1,logical_2,…)
logical_1,logical_2 là các đều kiện cần kiểm tra.
Lưu ý!
Các điều kiện có thể là biểu thức, vùng tham chiếu hoặc mảng giá trị.
Các điều kiện phải có giá trị là TRUE hoặc FALSE.
Nếu 1 trong các điều kiện có giá trị không phải Logic, hàm AND trả về lỗi #VALUE!
Ví dụ
Để dễ hiểu hơn, bạn hãy copy dữ liệu bên trong bảng sau vào

 

====================

 

 

NOT

Công dụng
Trả về phủ định của một biểu thức Logic.
Công thức
=NOT(logical)
logical là một biểu thức, điều kiện kiểu logic
Ví dụ
Để dễ hiểu hơn, bạn hãy copy dữ liệu bên trong bảng bên dưới vào một trang bảng tính mới và nhập công thức vào.
A B C
1
HKI HKII CN
5.6 6.5 6.05
7.3 7.6 7.45
2
3
Công thức Giải thích
=NOT(C2>C3) Trả về TRUE
=NOT(1>0) Trả về FALSE

 

FALSE
Công dụng
Trả về giá trị FALSE.
Công thức
=FALSE()
Lưu ý!
– Bạn có thể gõ trực tiếp từ FALSE trong công thức

==============

TRUE
Công dụng
Trả về giá trị TRUE
Công thức
=TRUE()
Lưu ý!
Bạn có thể gõ trực tiếp từ TRUE trong công thức

 

==============

IF

Công dụng
Trả về một giá trị nếu điều kiện là đúng, Trả về một giá trị khác nếu điều kiện là sai.
Công thức
=IF(logical_test,value_if_true,value_if_false)
logical_test: điều kiện để xét, logical có thể là kết quả của một hàm luận lý như AND, OR,…
value_if_true: giá trị trả về nếu điều kiện logical_test là TRUE.
value_if_false: giá trị trả về nếu điều kiện logical_test là FALSE.
Lưu ý!
Có thể có 7 hàm IF được lồng vào nhau để tạo nên công thức phức tạp hơn.
Các điều kiện phải có giá trị là TRUE hoặc FALSE.
Nếu điều kiện có giá trị không phải Logic, hàm AND trả về lỗi #VALUE!
Nếu bạn đang sử dụng bộ gõ ở chế độ TELEX, lưu ý khi nhập hàm IF sẽ chuyển thành Ì, nhần tiếp chữ F lần nữa để thành IF
Ví dụ
Để dễ hiểu hơn, bạn hãy copy dữ liệu bên trong bảng vào bảng tính mới và nhập công thức vào.
A B C D E F
1
BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT
STT Họ Tên Ngày sinh ĐTB Xếp loại
1 Nguyễn Văn Ánh 01/01/1990 5.6
2 Lê Văn Bình 10/05/1991 4.5
3 Nguyễn Hữu Chánh 06/05/1990 7.5
4 Phạm Hùng Dũng 02/07/1990 8.0
5 Huỳnh Tấn Dương 06/04/1991 6.5
6 Võ Thị Thu Hương 03/08/1990 6.7
7 Trần Thị Kim Kiều 08/12/1990 8.6
8 Võ Thị Thu Loan 06/11/1991 9.0
9 Phan Thanh Quang 12/12/1990 6.8
10 Đỗ Văn Thanh 11/12/1990 7.2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Công thức Giải thích
=IF(E3>5.0,”Lên lớp”,”Lưu ban”) Nhập công thức này để xét kết quả Lên lớp hoặc Lưu ban của học sinh
=IF(E3 >= 9.0, “Giỏi”, IF(E3 >= 8.0, “Khá”, IF(E3 >= 6.5, “Khá”, IF(E3 >= 5.0, “Trung bình”, IF(E3 > = 3.5, “Yếu”, “Kém”))))) Dùng n – 1 hàm IF lồng vào nhau nếu bạn có n điều kiện liên quan đến nhau. Ví dụ công thức bên cạnh dùng để xếp loại học sinh trong lớp học (nhập công thức này vào ô F3.

 

CÁC HÀM SỐ TRONG EXCEL- HÀM LOGICAL
Đánh giá bài viết này

Về tôi

Ngọc Nam

Tôi là Nam. là nhân viên kinh doanh công ty CP BĐS Tín Phúc. Blog này lập ra nhằm mục đích chia sẽ những cái gì mình biết và Rất vui khi bạn đã ghé thăm Blog của mình.Hi vọng sẽ giúp ích được gì đó cho bạn
Liên hệ hotline/zalo: Mr Nam 093.369.2131

Để lại bình luận